0512 511942
Team

Team

Graag stellen wij ons even beter aan u voor....

Hiernaast ziet u een foto van het team. Verderop leest u meer en kunt u lezen hoe de verdeling is over de groepen.

Directie:

Directeur van De Kameleon is Durk Meijer.

Lees verder
Team
Groepsleerkrachten

Ons team bestaat uit een mooie mix van ervaren leerkrachten. Ze werken graag op De Kameleon en zijn over het algemeen al langer tijd werkzaam bij ons op school. Bovendien hebben relatief veel leerkrachten een (bijna) volledige baan. Dit alles zorgt voor rust en duidelijkheid.

Vakleerkrachten
Naast de groepsleerkrachten hebben we een vakleerkracht voor gymnastiek en een gastdocent HVO/GVO. De basisvakken komen elke dag aan bod, maar wij vinden gymnastiek en het welbevinden minstens zo belangrijk (zie "Gezonde School").

Onderwijsassistente
Sommige leerlingen hebben -naast de uitleg van hun juf of meester- extra ondersteuning nodig. Voor deze leerlingen is er 3 dagen per week een onderwijsassistente op school.

Lees verder
Leerkrachten met specialisatie

We prijzen ons gelukkig met de vele specialistische kennis die er is binnen het team. Alle leerkrachten volgen met enige regelmaat bijscholing én de specialisten zorgen met hun kennis en inzet voor nóg beter onderwijs voor al onze kinderen.

Lees verder