Contact

OBS ........................

Straatnaam + nummer
Postcode + Plaats

T. Telefoonnummer
E. e-mail@domeinnaam.nl

 

Schooltijden:

Maandag: ................
Dinsdag: ................
Woensdag: ................
Donderdag: ................
Vrijdag: ................

 

Online contact opnemen

Om online contact met ons op te nemen kun u onderstaand formulier invullen.

Van visie naar praktijk

Een school waar ruimte is voor iedereen en waar de kinderen geleerd wordt elkaar te accepteren. We hechten enorm veel belang aan normen en waarden, gebaseerd op respect voor ieders levensovertuiging, geloof, denken en voelen. Leerlingen leren rekening met elkaar te houden, naar elkaars ideeen te luisteren, elkaars mening te respecteren. Het uitwisselen van verschillende visies leidt tot een zinvolle dialoog. De leerlingen ervaren dat er meer dan een visie mogelijk is en leren dat te hanteren in de omgang met anderen. De school stimuleert tot onderling overleg en samenwerking.
De school kan dit niet alleen. Goed overleg met de ouders is hierbij belangrijk!!!
 

Centraal staat dat kinderen op school leren. Aan het einde van de schoolloopbaan moet ieder kind een hoeveelheid basisleerstof beheersen, zodat ze goed toegerust naar het vervolgonderwijs kunnen.
Toekomstgericht
Met behulp van de hedendaagse techniek en moderne onderwijs- en leermethoden wordt toekomstgericht, stimulerend onderwijs gegeven. 't Partoer maakt voor het onderwijs gebruik van methoden. Actuele methoden gaan uit van interactief onderwijs en sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Vanzelfsprekend zal de rol van de computer steeds groter worden.
De spil van de klas
Dat is de professionele leerkracht die door opleiding en ervaring adequaat toegerust is voor zijn/haar taak. Waar nodig zorgen scholing en het bijhouden van vakliteratuur voor het bij de tijd blijven. Het leveren van kwaliteit op onderwijskundig gebied is de hoofdtaak van de leerkracht, maar daarnaast speelt de leerkracht een grote rol in de goed bereikbare, plezierige en uitdagende leeromgeving. Je kunt als leerling het best leren als dat gepaard gaat met plezier. Dit probeert 't Partoer te bereiken door een goede sfeer in de school en binnen de groepen, gebaseerd op duidelijke regels. We werken met elkaar in een prachtig gebouw, dat alles heeft wat nodig is om goed te functioneren en waarin leerlingen, ouders en leerkrachten zich thuis kunnen voelen.