0512 511942
Ouders

Ouders

Ouders
Ouderraad

De ouderraad (OR) is betrokken bij activiteiten die op school plaatsvinden.

Lees verder
Ouders
Medezeggenschapraad

De medezeggenschapsraad is betrokken bij schoolontwikkelingen en beleid.

Lees verder
Ouders
Ouderportaal

Hier kunt u inloggen op het ouderportaal van Parnassys en informatie en resultaten van uw kind vinden.

Lees verder
Ouderbijdrage

Hoewel het onderwijs in Nederland in principe voor kinderen in de leerplichtige leeftijd gratis is, zijn er toch wel enkele kosten waar rekening mee gehouden dient te worden.

  • Bijdrage voor het schoolzwemmen voor de groepen 3 en 4.
  • Bijdrage voor de schoolreizen.
  • Bijdrage in de kosten (schoolfonds) van de Ouderraad is op vrijwillige basis.

De kosten worden gemaakt voor alle kinderen vooral tijdens de feesten: Sinterklaas, Kerst, Pasen, eindfeest, sport, schoolverzekering, etc. De ouderraad rekent erop dat iedereen de bijdrage betaalt.

De bedragen worden vastgesteld op de jaarlijkse algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar.