0512 511942
PBS

PBS

Positive Behaviour Support

Het team volgt een intensief begeleidingstraject voor de invoering van een schoolbrede, gezamenlijke aanpak om de kinderen en het team te helpen om een positief klimaat, waarin duidelijke normen en waarden centraal staan, te bewerkstelligen. In schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met het vierde begeleidingsjaar. Dit schooljaar ronden we af met de "Erkenning" van SWPBS-school.

“PBS is werken vanuit een positieve kijk op mensen”

Door schoolbreed te werken met PBS, hebben wij de intentie om al onze leerlingen op dezelfde manier te benaderen. Voor de leerlingen levert dit rust op, ze weten waar ze aan toe zijn, ongeacht wie er voor hen staat. We benaderen de leerlingen vanuit het positieve, dus vanuit het gedrag dat we van hen willen zien. Gewenst gedrag levert de leerlingen iets op waardoor ze dit vaker laten zien.

Ons handelen en de wijze waarop we vertellen wat we willen zien heeft invloed op het gedrag van de leerlingen.

Door SWPBS is er op de Kameleon een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. In het eerste scholingsjaar hebben we samen onze waarden "Veiligheid, Betrokkenheid en Respect" beschreven. Daarna heeft het schoolteam passend gedrag bij deze waarden benoemd en leren we het de kinderen volgens een lessenplan actief aan. Gewenst gedrag wordt positief bekrachtigd, negatief gedrag zoveel mogelijk genegeerd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

RESULTATEN
SWPBS