0512 511942
Resultaten

Resultaten

Positief

Door middel van wetenschappelijke onderzoeken is aangetoond dat SchoolWide Positive Behavior Support (SWPBS) een bewezen positieve bijdrage levert aan een omgeving die leren bevordert en gedragsproblemen helpt voorkomen.

Leerlingen...

… voelen zich veiliger

… gedragen zich sociaal vaardiger

… vertonen minder probleemgedrag

… laten betere schoolprestaties zien

… worden minder vaak de klas uitgestuurd

… hebben daardoor meer effectieve leertijd

… worden minder vaak slachtoffer van fysiek of verbaal geweld

… voelen zich meer betrokken bij het leerproces

… leren daardoor beter lezen

Leerkrachten...

… hebben meer plezier in hun werk

… zijn minder vaak ziek

… werken beter samen met ouders en met jeugdzorg

… sturen minder vaak een leerling uit de les

… zien sneller dat er iets aan de hand is met een kind

… zijn beter in staat zorg-op-maat te geven aan risicoleerlingen

Nieuwsgierig naar de onderbouwing? Kijk hier voor de bronnen met wetenschappelijk-onderzoek