0512 511942
MR
100%
min
100%

MR

MR
Medenzeggenschapsraad OBS De Kameleon

Op obs De Kameleon zitten de volgende leden in de MR:

Voorzitter F. Numan (ouder)
Secretaris S. Adriaanse (leerkracht)
Algemeen lid N. Zwier (ouder)
Algemeen lid J. van der Weg (ouder)
Algemeen lid J. Bijlsma (leerkracht)
Algemeen lid D. Wieringa (leerkracht)

De MR vergadert elke 1e dinsdag van de maand.

Email: mr@de-kameleon.nl