0512 511942
OR

OR

OR
100%
min
100%
Ouderraad OBS De Kameleon

In de OR van obs De Kameleon zitten de volgende leden:

Voorzitter Mevr. M. Spijkstra (ouder)
Penningmeester E. van der Meer-van der Bosch (ouder)
Secretaris T. Zwart (ouder)
Algemeen lid A. Mohammed-Pieters (ouder)
Algemeen lid Z. Kagchelland (ouder)
Algemeen lid P. Sikkema (ouder)
Algemeen lid A. Dzamastagic (ouder)
Algemeen lid W. Mensinga (leerkracht)
Algemeen lid E. Smit (leerkracht)

De OR vergadert elke 1e maandag van de maand.

E-mail: