0512 511942
Externe personen
100%
min
100%

Externe personen

Schoolbestuur

Bestuurscommissie OPO Furore

Dochter van Stichting Adenium

De Lanen 19

204 BW Drachten

Telefoonnummer 0512 582 600

Inspectie voor basisonderwijs

Te bereiken via info@owinsp.nl

Bij vragen over onderwijs kun u terecht bij het telefoonnummer 0800 8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs telefoonnummer 0900 1113111 (lokaal tarief)

Schoolbegeleidingsdienst

CEDIN Drachten

Lavendelheide 21

9202 PD Drachten

Telefoonnummer 0512 516562

Schoolarts

Mevr. M. van der Hem.

Via GGD Fryslân telefoonnummer 088 22 99 444

Onderzoek vindt meestal in groep 2 en groep 7 plaats.

Naast het onderzoek door de schoolarts worden alle leerlingen in groep 2 ook gescreend door een logopediste op taal-/spraakbelemmeringen.

Schoolverpleegkundige

Mevr. R. Oosterhuis

Via GGD Leeuwarden

Telefoonnummer: 088 22 99 444

School Maatschappelijk Werk

Mevr. M. van Spengen via AMW Drachten

Telefoonnummer: 0512 586878

Centrum Jeugd en Gezin - Carins

Telefoonnummer: 088 533 5300