0512 511942
Omgaan met elkaar

Omgaan met elkaar

Omgaan met elkaar

Omgaan met elkaar

Niet apart maar samen

De visie “niet apart maar samen” geldt binnen onze brede school als geen ander. Kinderen groeien niet op in een “hokjescultuur”, maar doen dat samen met kinderen vanuit allerlei verschillende achtergronden en overtuigingen. Op onze brede school wordt niet gekeken naar de verschillen, maar kijken we vooral naar waar we elkaar kunnen versterken. "Ieder kind is anders, gelukkig maar!"

De kinderen vinden het fijn op de Kameleon. Het schoolklimaat is respectvol, veilig en positief. Door het werken volgens vaste en duidelijke normen, waarden en afspraken (PBS), profiteert elke leerling optimaal van het geboden onderwijs. En lukt het eens niet, dan zijn er verschillende specialisten op school om te helpen. Er is niet alleen veel aandacht in en voor de groep, maar waar nodig ook persoonlijke aandacht. Maar wat vooral helpt is dat de kinderen er zijn voor elkaar.