0512 511942
Obs de Kameleon

Obs de Kameleon

Obs de Kameleon

Basisschool De Kameleon is gehuisvest in brede school de Wiken. In dit moderne gebouw werken we nauw samen met basisschool Het Mozaïek, Peuterspeelzaal De Turfjes, buitenschoolse opvang Mijnheer Nilsson, de GGD, een logopedist, Talant en MOS.

Samen met hen zijn wij in staat om kinderen van 0 tot en met 12 jaar tussen 7.00 uur ‘s ochtends en 19.00 uur ’s avonds een continu leerproces aan te bieden in een vertrouwde en professionele omgeving.