0512 511942
Missie

Missie

"Waar verhalen samenkomen"

Missie

We halen het beste uit kinderen door aan te sluiten bij de talenten van onze leerlingen. We houden rekening met verschil. Dit doen we door ons onderwijs daar waar nodig aan te passen.

Je veilig voelen vinden we de belangrijkste voorwaarde voor leren. Een uitdagende leeromgeving is een voorwaarde om tot leren te komen. We sluiten zoveel mogelijk aan bij het niveau van de individuele leerling, maar (h)erkennen ook het belang van het leren met en van elkaar.

Daarom hebben we -naast veel aandacht voor de cognitieve (=leer-) vakken- veel aandacht voor de individuele leerlijnen, is er ruimte voor zelfstandig werken en hebben aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen (PBS). Door samenwerken, communiceren en eigen verantwoordelijkheid nemen, bereiden we de kinderen voor op de wereld van morgen.


Missie

We leren de kinderen om door te zetten, problemen als uitdagingen te zien. We staan voor goed onderwijs voor ieder kind. Daarom bieden we ondersteuning waar dat nodig is.

We werken vanuit vertrouwen: vertrouwen in de school – de werkwijze en de leerkrachten – en vertrouwen in de kinderen. We bieden goed onderwijs voor onze leerlingen en maken eigenwijze keuzes als het gaat om ons onderwijs.

We geloven dat je jezelf mag zijn met je eigen specifieke talenten. Bij ons mag je worden wie je bent!