0512 511942
Leerlingenraad

Leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad?

Een leerlingenraad is groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8. Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met één (of meer) vertegenwoordiger(s) van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.

Leerlingenraad
Waarom een leerlingenraad?

Het is voor de school goed te overdenken waarom we een leerlingenraad willen hebben. Waar is een leerlingenraad goed voor? Hierboven zijn al redenen omschreven die voldoende recht geven aan een leerlingenraad. De verdere meerwaarde van een leerlingenraad:

 1. zij is het miniparlement van de minisamenleving school
 2. zij is het oefenterrein in democratie van de school
 3. zij organiseert zaken en brengt leven in de brouwerij vanuit een andere visied)
 4. zij is het visitekaartje van de schoole)
 5. zij is een minivakbond die de belangen van de leerlingen behartigt)
 6. zij is een goed forum om problemen op school op te lossen

Korte opmerkingen: ad.

 1. Het is belangrijk dat er op school open kan worden gepraat over ideeën en knelpunten. Als de inbreng van de leerlingen serieus wordt genomen, zal dat het functioneren van de leerlingen en van de school bevorderen.ad.
 2. De leerlingen leren zich uitdrukken en bekwamen in samenwerken, overleggen, onderhandelen, vertegenwoordigen en beïnvloeden. Sociale vaardigheden worden in de praktijk geoefend. Voorwaarde is dat er sprake is van een échte dialoog.ad.
 3. Een actieve leerlingenraad zal geneigd zijn zich bezig te houden met buitenschoolse activiteiten. De leerlingen moeten worden geprikkeld ook hun mening te geven over de school als leergemeenschap.ad.
 4. Een open schoolklimaat met een goede interne communicatie ook richting leerlingen, is voor ouders en samenleving belangrijk en de school kan zich daarmee profileren. Voorwaarde is dat we de werkelijke interne invloed van de raad in het oog houden.ad.
 5. Door leerlingen te zien als meedenkende partners en eigen standpunten goed te onderbouwen, moet de school er steeds voor zorgen, dat de leerlingenraad vooral ván de school is en niet tégen de school.ad.
 6. Een echte leerlingenraad mag ook problemen van leerlingen en klachten inbrengen. Een leerlingenraad mag zich evenwel niet uitsluitend fixeren op klachten en problemen.
Wat staat er op de agenda?

De leerlingenraad is een platform van leerlingen voor leerlingen. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast bepaalt de school (directie, leerkrachten) mede de agenda van de leerlingenraad. Dat houdt in dat er twee bronnen zijn voor agendapunten: De leerlingen willen iets organiseren, willen klachten bespreekbaar maken enz. De school wil bijv. de mening van de leerlingen horen over hoe de zaken gaan en over geplande veranderingen. De leerlingenraad moet actief aan de slag om de onderwerpen die de andere leerlingen belangrijk vinden te inventariseren. De leerlingenraad moet ook bij de school navragen, welke onderwerpen bij het gezamenlijk overleg van leerlingenraad en school aan de orde komen. Thema’s voor de leerlingenraad kunnen bijv. zijn:

 • Praten over (de aanpassing van) schoolregels en er iets mee doen.
 • Een schoolfeest (Sinterklaas, Kerstmis, eindfeest) mee organiseren.
 • De sfeer op school bespreken en verbeteren.
 • De tevredenheid over (veranderingen in) de manier van lesgeven bespreken.
 • Praten over speeltoestellen en speelplaatsgebruik.
 • Initiatief nemen voor een actie,bijvoorbeeld een actie voor het milieu in en rond de school opzetten.

De raad wordt geadviseerd geen individuele personen als onderwerp van gesprek te nemen. Is dit niet te vermijden, dan wordt door de voorzitter altijd de directeur of een (vertrouwens-) groepsleerkracht gevraagd de vergadering bij te wonen. Deze laatste beslist ook over de communicatie met de achterban.