Aanvraagformulieren

 

Aanvraag sociale zaken

Klik hier

 

Folder Leergeld

Klik hier

www.leergeldfrieslandoost.nl 

 

Advertentie Leergeld

Klik hier

https://www.kindpakket.nl/smallingerland/ouderformulier 

 

Ouderbrief schoolgeld

Klik hier

 

Contactgegevens

 

Obs De Kameleon

Middelwyk 2
9202 GV Drachten
 
Telefoon: 0512 511942
 

Ouderbijdrage

Hoewel het onderwijs in Nederland in principe voor kinderen in de leerplichtige leeftijd gratis is, zijn er toch wel enkele kosten waar rekening mee gehouden dient te worden:
  • Bijdragen voor het schoolzwemmen voor de groepen 3 en 4;
  • Bijdrage voor de schoolreizen;
  • Bijdrage in de kosten (schoolfonds) van de Ouderraad is op vrijwillige basis. De kosten worden gemaakt voor alle kinderen vooral tijdens de feesten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, eindfeest, sport, schoolverzekeringen, etc. De ouderraad rekent erop dat iedereen de bijdrage betaalt.
De bedragen worden vastgesteld op de jaarlijkse algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar.
 
In onderstaande overzicht treft u de kosten voor schoolreis, schoolfonds en zwemmen voor het schooljaar 2020 - 2021.
 
 
Ouderbijdrage
Schoolreis
Schoolactiviteitenfonds
Zwemgeld
Totaal
Groep 1 en 2
€ 22,50
€ 17,50
  -
€ 40,00
Groep 3 en 4
€ 32,50
€ 17,50
€ 28,45
€ 78,45
Groep 5, 6 en 7
€ 32,50
€ 17,50
  -
€ 50,00
Groep 8
€ 75,00
€ 17,50
  -
€ 92,50
 
Schoolreisje
De kosten voor de schoolreisjes zijn per groep vastgesteld.
Moet uw kind mee op schoolreis? De schoolreis is een hoogtepunt van het schooljaar voor iedere leerling. U kunt er voor kiezen om uw kind niet mee te laten gaan op schoolreis, dit MOET u dan wel voor 1 januari aangeven. Kinderen die niet meegaan op schoolreis moeten WEL naar school om de lessen te volgen. Indien dit niet het geval is moeten we dit aangeven bij de Leerplichtambtenaar. De betreffende ouders / verzorgers zullen hiervoor een dagvaarding en een boete ontvangen, wegens het ontduiken van de leerplichtwet.
 
Schoolactiviteitenfonds
Door het school activiteitenfonds kan de school activiteiten organiseren zoals onder andere de sportdagen, het Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, het VOO sprookje, schoolfeest, excursies en nog veel meer. Zonder dit fonds hebben de kinderen veel minder plezier op school en kunnen Nederlandse tradities niet volbracht worden.
 
Zwemgeld
Het zwemgeld wordt door de gemeente vastgesteld. Voor het schooljaar 2020 - 2021 is dit bedrag € 28,45. De Kameleon kiest ervoor de leerlingen zo vroeg mogelijk te leren zwemmen. Dat betekent dat de kinderen vanaf groep 3 naar zwemles gaan. Er wordt naar gestreefd om elk kind met minimaal zwemdiplom A van school te laten gaan.
 
Nieuwe leerlingen
Als uw kind niet vanaf het begin van het schooljaar op school zit, hoeft u niet de volledige (vrijwillige) ouderbijdrage (€17,50) te betalen. In dat geval hopen we dat u het aantal maanden x €2,= wilt bijdragen aan het schoolfonds.
 
Minimaregelingen gemeente Smallingerland
De gemeente Smallingerland heeft een regeling voor mensen die een uitkering ontvangen om de kosten voor het schoolfonds en de schoolreis van hun kind(eren) vergoed te krijgen, dit is de Regeling maatschappelijke participatie. Een aanvraagformulier voor deze regeling vindt u op onze website www.dekameleon.nl onder het kopje MR/OR. Ook de Stichting Leergeld biedt de mogelijkheid, aan mensen die in een uitkeringssituatie zitten, om de kosten voor schoolreisjes en schoolfonds te vergoeden. De informatiefolder van stichting Leergeld vindt u op onze website of kunt u ophalen bij mijn kantoor.
 
Graag het voor u geldende bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL20ABNA0627450326 t.n.v. Ouderraad OBS De Kameleon. Bij het overmaken van het bedrag graag de naam van uw kind en desbetreffende groep vermelden. Dit om het geheel administratief zo goed mogelijk te verwerken.
 
Contant betalen
In verband met de Coronamaatregelen zijn er geen contante betaalmomenten. Mocht dit een probleem voor u zijn dan kunt u dit aangeven bij Durk Meijer.
 
De gehele factuur moet voor 26 oktober 2020 voldaan zijn. Als u niet in staat bent het bedrag in één keer te betalen. Dan kunt u het bedrag in drie termijnen betalen. 1e termijn dient u te betalen voor 26 oktober 2020, 2e termijn dient u te betalen voor 1 maart 2021 en 3e termijn dient u te betalen voor 1 mei 2021.
 

Kindpakket gemeente Smallingerland

Minimagids 2018

klik hier

 

Informatie over kindpakket

klik hier

Aanvraagformulieren

 

Aanvraag sociale zaken

Klik hier

 

Folder Leergeld

Klik hier

www.leergeldfrieslandoost.nl 

 

Advertentie Leergeld

Klik hier

https://www.kindpakket.nl/smallingerland/ouderformulier 

 

Ouderbrief schoolgeld

Klik hier

 

Contactgegevens

 

Obs De Kameleon

Middelwyk 2
9202 GV Drachten
 
Telefoon: 0512 511942
 
 

Kindpakket gemeente Smallingerland

Minimagids 2018

klik hier

 

Informatie over kindpakket

klik hier

Aanvraagformulieren

 

Aanvraag sociale zaken

Klik hier

 

Folder Leergeld

Klik hier

www.leergeldfrieslandoost.nl 

 

Advertentie Leergeld

Klik hier

https://www.kindpakket.nl/smallingerland/ouderformulier 

 

Ouderbrief schoolgeld

Klik hier

 

Contactgegevens

 

Obs De Kameleon

Middelwyk 2
9202 GV Drachten
 
Telefoon: 0512 511942
 
 

Kindpakket gemeente Smallingerland

Minimagids 2018

klik hier

 

Informatie over kindpakket

klik hier