0512 511942
Verlof

Verlof

Wilt u buiten de schoolvakanties extra vrij vragen, dan kunt u daarvoor een speciaal formulier bij de leerkrachten, directeur of de administratie van de school vragen. Zie ook de schoolgids voor de mogelijkheden van extra vrij vragen.

De schriftelijke aanvraag voor extra vrij is verplicht. U kunt een verlofformulier bij de leerkracht van uw kind ingevuld weer inleveren. U krijgt daarna z.s.m. bericht over het wel/ niet akkoord gaan met de verlofaanvraag.

Voor een bezoek aan dokter, tandarts, orthodontist of ziekenhuis onder schooltijd hoeft geen verlofbriefje ingevuld te worden. Hier volstaat dat u de data doorgeeft aan de leerkracht.