Schoolgids OPO Furore

Klik hier

Contactgegevens

 

Obs De Kameleon

Middelwyk 2
9202 GV Drachten
 
Postbus 303
9200 AH Drachten
 
Telefoon: 0512 511942
 

Externe personen

Schoolbestuur
Bestuurscommissie OPO Furore
De Lanen 1
9204 BW Drachten
Telefoonnummer 0512 582 600
 
Inspectie voor het Basisonderwijs
Te bereiken via info@owinsp.nl
Bij vragen over onderwijs kun u terecht bij het telefoonnummer 0800 8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs telefoonnummer 0900 1113111 (lokaal tarief)
 
Schoolbegeleidingsdienst
CEDIN Drachten
Lavendelheide 21
9202 PD Drachten
Telefoonnummer 0512 516562
 
Schoolarts
Mevr. M. van der Hem.
Via GGD Fryslân telefoonnummer 088 22 99 444
Onderzoek vindt meestal in groep 2 en groep 7 plaats.
Naast het onderzoek door de schoolarts worden alle leerlingen in groep 2 ook gescreend door een logopediste op taal-/spraakbelemmeringen.
 
Schoolverpleegkundige
Mevr. R. Oosterhuis
Via GGD Leeuwarden
Telefoonnummer 088 22 99 444
 
School Maatschappelijk Werk
Mevr. W. Top via AMW Drachten 0512 586878
 
Centrum Jeugd en Gezin - Carins
Telefoonnummer 088 533 5300
 
 

Schoolgids OPO Furore

Klik hier

Contactgegevens

 

Obs De Kameleon

Middelwyk 2
9202 GV Drachten
 
Postbus 303
9200 AH Drachten
 
Telefoon: 0512 511942
 
 

Schoolgids OPO Furore

Klik hier

Contactgegevens

 

Obs De Kameleon

Middelwyk 2
9202 GV Drachten
 
Postbus 303
9200 AH Drachten
 
Telefoon: 0512 511942