0512 511942
Aanmelden

Aanmelden

Mijn kind wordt vier jaar

Aanmelden

Wanneer u op zoek bent naar een basisschool voor uw kind, kunt u contact opnemen met school. De directeur, Durk Meijer, maakt dan een afspraak met u voor een vrijblijvende rondleiding . Na afloop van de rondleiding krijgt u aanmeldformulieren mee naar huis. Daarmee kunt u uw kind(eren) die de kleuterleeftijd bereiken aanmelden voor onze school. Dit is al mogelijk vanaf de leeftijd van drie jaar. Na ontvangst van het aanmeldformulier nemen de leerkrachten ongeveer 6 weken voor de vierde verjaardag contact met u op. De ervaring leert dat nagenoeg alle vierjarigen bij ons op school geplaatst kunnen worden.

Tijdens de rondleiding is er gelegenheid voor u en uw kind(eren) om kennis te maken met onze school. Voor het bereiken van de kleuterleeftijd worden er tevens wenmomenten voor uw kind(eren) gepland om geleidelijk te kunnen wennen aan de klas en het ritme.


Aanmelden

Op zoek naar een andere basisschool

Zit uw kind al op de basisschool en bent u op zoek naar een andere basisschool? Neem dan vrijblijvend contact op met de directeur. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek en er wordt gekeken of uw kind(eren) bij ons op school geplaatst kan/kunnen worden. We nemen altijd contact op met de school van herkomst.

Is plaatsing niet mogelijk dan gaan wij samen met u op zoek naar een school waar uw kind(eren) het onderwijs kan volgen dat het beste bij hem/haar past.